www.kirri.net

ILLUSTRATOR / KUVITTAJA
Illustrations by combining different techniques.
Kuvitukset eri tekniikoita yhdistellen.

ILLUSTRATION / KUVITUKSET
LINE ART / VIIVAKUVAT
DIGITAL PAINTINGS / MAALAUKSET